Slovinsko

Fotky z dovolené Slovinsko (srpen 2011)

Kranjska GoraKranjska GoraKranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska GoraKranjska GoraKranjska GoraKranjska GoraKranjska Gora
Kranjska GoraKranjska GoraKranjska Gora
KostelKostelStrom
AlpyKranjska GoraAlpy
VintgarVintgar
VintgarVintgarSavica
Savica